دوعاشق

دو عشق جدانشدنی

دوعاشق

دو عشق جدانشدنی

۵ مطلب با موضوع «دوست دارم» ثبت شده است

۱۴
تیر

  • ♥ A.K ♥ دوعاشق جدا نشدنی
۱۴
تیر

❤اول و اخرین عشقم

علی❤

  • ♥ A.K ♥ دوعاشق جدا نشدنی
۱۱
تیر

باران بند امد....

ولی نبودن تو همچنان می بارد

باران بند امد....

ولی  دوست داشتن تو بند نمی اید....

  • ♥ A.K ♥ دوعاشق جدا نشدنی
۱۰
تیر

هنوز باران چشمانم برایت باران نیست

دلم را ببین غرق در تنهاییست

تنهایم نگذار

هنوز دلم تنگ است برای نگاهت

❤دوست دارم

عزیزم❤

  • ♥ A.K ♥ دوعاشق جدا نشدنی
۱۰
تیر

همه جــــا هستی

 

در نوشـــــــــــــــته هایم

 

در خیــــــــــــــــــــــــــــــــالم

 

در دنیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایم

 

تنها جایی  که  باید باشی  و ندارمت ، کـــــــنارم است

  • ♥ A.K ♥ دوعاشق جدا نشدنی